Clinics

Beginnersclinic

Gedurende 2 uur worden de basiselementen van het slaan van een hockeybal doorgenomen. Na afloop zullen de deelnemers een goed beeld hebben van hoe een en ander kan werken en wat geoefend dient te worden. Reeds tijdens de clinic zullen fundamentele verbeteringen in de "normale" bewegingspatronen van de deelnemers zichtbaar en ervaren worden. De aanpak is zeer geschikt voor jeugdteams. Deze clinic is o.a. al menigmaal op Sportways hockeykampen in binnen en buitenland gegeven en met groot enthousiasme ontvangen. De clinic is aangepast op de kennis, kunde en leeftijd van de deelnemers.

Gevorderdenclinic

Gedurende 2 uur worden de basiselementen en details van het slaan van een hockeybal doorgenomen. De nadruk komt te liggen op de details die voor iedere deelnemer specifiek van belang zijn. Deze clinic ligt op het grensvlak van individuele begeleiding en is bijvoorbeeld geschikt voor reeds zeer hoog hockeyende teams.

De onderarmenclinic

In deze clinic worden alle hockeybewegingen ondergebracht in een schema waarin de onderarmen de grondslag vormen. Zo ontstaat een overzicht voor hoe de interactie van mens en stick goed plaats kan vinden, gegeven het brede scala aan mogelijkheden om een bal voort te bewegen met een hockeystick. Daar waar de slagclinic een bewegingspatroon zeer ver uitdiept geeft deze clinic een zeer breed beeld van goed bewegen in het hockeyspel. Tesamen geven deze clinics de mogelijkheid om alle bewegingspatronen in de diepte uit te werken.

Ondersteuning tijdens het seizoen

Gedurende het seizoen worden periodiek groepsclinics ingepland die tezamen een krachtig groeipad bieden. Indien deze aanpak wordt gekozen zal niet alleen de hockeyslag aan bod komen maar is er ook de gelegenheid over veel meer facetten van de technische en tactische kanten van het hockeyspelletje kennis over te dragen.

Individuele begeleiding

Zowel eenmalige als periodieke individuele begeleiding is mogelijk bij het ontwikkelen van natuurlijke bewegingspatronen tijdens het uitvoeren van de verschillende technieken uit het hockeyspel. De basis daarbij is het slaan van een bal maar al snel zal duidelijk worden dat die kennis op veel meer vlakken bruikbaar is.

Cursus voor trainers

Om de leden van een hockeyclub op een efficiente wijze profijt te laten trekken van de enorme kracht van het boek is een programma ontwikkeld voor clubtrainers. Zo kan de kennis, die in geschreven vorm nog voor een groot deel te moeilijk is voor C-jeugd en jonger, overgedragen worden op de jongere jeugd. Doel is om de trainer de handvatten aan te reiken zodat na afloop een beginnersclinic door de trainer in beginsel kan worden gegeven. Het programma bestaat uit 3 dagdelen (van ieder 3 uur), te weten een dagdeel theorie/praktijk, een dagdeel instructie van 1 kind en een dagdeel instructie grotere groepen kinderen (verschillende leeftijdscategorieen en niveaus).

In overleg zullen de condities worden bepaald waaronder de clinics kunnen worden gegeven. Voor het leggen van contact kunt u bijstaande link gebruiken of het e-mailadres hockeyslag@destekel.nl.